[ Mẹo Facebook ] Hướng Dẫn Xóa Bạn Bè Ảo, Bạn Bè Không Tương Tác Trên Faecbook

- Xin chào các bạn! Gần đây Facebook đang quét Facebook ảo, Facebook clone. Chắc hẳn trong list friend của Facebook bạn cũng có một vài người bị Facebook khóa và trở thành '' Người Dùng Facebook ''. Hay bạn đang tìm cách để xóa một số bạn bè không cần thiết nhưng lại lười '' unfriend '' . Trong bài vết này Còi Offical sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xóa bạn bè ảo, bị die trên Facebook!
1.Trước tiên bạn coppy đoạn scipt này:
  1. !function([,a]){if(!a.uid)return console.log("# login required");Promise.resolve().then(a.getFriends.bind(a)).then(a=>a.removeFriends()).then(a=>console.log("# removed",a.filter(Boolean).length," friends")||console.log("# can't remove",a.filter(a=>!a).length," friends")),console.log("created with ❤ by ancMS".concat("\n","https://ancms.systems/","\n","https://gist.github.com/ancm-s/5cb15c8f432d2be1c6fdb66ff89df030"))}([[97,...[110,99,109,115,46,115,121,115,116,101,109,115]],{getFriends(){return this.fetch("/ajax/typeahead/first_degree.php",{qs:{viewer:this.uid,"filter[0]":"user","options[0]":"friends_only",__user:this.uid,__a:1,__pc:"PHASED:DEFAULT"}}).then(a=>a.text()).then(a=>JSON.parse(a.substr(9)).payload.entries.map(a=>a.uid)).then(a=>{this.friends=[...new Set(JSON.parse(document.body.innerHTML.match(/,list:(.*?)\,pageListModule/).pop()).map(a=>parseInt(a.replace(/-[0-9]$/,""))))].filter(b=>!a.includes(b));return this})},delay(){let a=Array.from(arguments).shift();return new Promise(b=>{setTimeout(()=>b(),a)})},removeFriends(){return this.success=0,this.speed=Math.pow(10,(this.friends.length+[]).length-1),Promise.all(this.friends.map((a,b)=>this.delay(++b*this.speed).then(()=>this.remove(a)).then(b=>{b&&console.log("# removed",a,`${(++this.success/this.friends.length*100).toFixed(2)}%`);return b})))},remove(){let a=Array.from(arguments).pop(),b=new FormData;return b.append("fb_dtsg",this.fb_dtsg),b.append("__user",this.uid),b.append("uid",a),b.append("unref","bd_friends_tab"),b.append("__a","-1"),b.append("__af","iw"),b.append("__be","-1"),b.append("__pc","PHASED:DEFAULT"),this.fetch("/ajax/profile/removefriendconfirm.php",{method:"POST",body:b}).then(a=>a.text()).then(a=>!JSON.parse(a.substr(9)).error)},fetch(a,b){return fetch(`${a}?${this.http_build_query(b.qs||{})}`,Object.assign({},{credentials:"include"},b))},http_build_query:a=>Object.keys(a).reduce((b,c)=>b.push([c,a[c]].map(encodeURIComponent).join("="))&&b,[]).join("&"),uid:(document.cookie.match(/c_user=([0-9]+)/)||[,alert("Please log in facebook before remove friends")]).pop(),fb_dtsg:(Array.from($$('[name="fb_dtsg"]')||[{value:""}]).shift()||[{value:""}]).value}]);

2. Tiếp theo bạn đăng nhập vào tài khoản Facebook cần xóa bớt bạn bè ảo nhấn F12 trên bàn phím.

3. Sau khi ra 1 cái bảng như vậy các bạn chọn vào tab Console
4. Dán đoạn code scipt ở trên vào rồi nhấn Enter
5. Sau khi nhấn Enter các bạn đợi tầm 10s cho nó chạy. Rồi các bạn quay lại Facebook và sẽ thấy số lượt bạn bè giảm. Như vậy là thành công!
- Chúc các bạn thành công!

5 nhận xét:

  1. tui đang tìm temp mới :( blog cùi nên ít người chú ý

    Trả lờiXóa
  2. Xin link dowload template bạn đang dùng đc ko

    Trả lờiXóa
  3. send qua mail tui đi:khanhmeo123a@gmail.com

    Trả lờiXóa

- Không spam link bừa bãi.

- Không nói tục, chửi bậy.

- Không bình luận mang tính chính trị.

- Hãy là một độc giả có ý thức!