[ Báo Cáo Facebook ] Report 13T Xuyên Veri
B1:  Fake Thẻ Học Sinh Hoặc Giấy Khai Sinh. Để Ngày Sinh Là 01-01-2007
B2: Fake Ip Úc Nn EN ( UK ) 
B3: Vô Link Contact
Điền Theo Yêu Cầu 
Phần Chọn Năm Cứ Chọn Là 11
B4: Vẫn Giữ Nguyên IP Úc NN EN ( UK )
B5: Vô Link Contact
Điền Theo Yêu Cầu 
Phần Chọn Năm Cứ Chọn Là 11
Đợi Ra Case Và Rep Lại.

Lưu Ý Sử Dụng Thẻ Học Sinh Hoặc Giấy Khai Sinh Tỉ Lệ Die Cao Hơn


2 nhận xét:

- Không spam link bừa bãi.

- Không nói tục, chửi bậy.

- Không bình luận mang tính chính trị.

- Hãy là một độc giả có ý thức!